Türk insanı hala depreme hazır değil

200

Akut tarafından Türkiye’nin 26 ilinde yapılan “Deprem farkındalık ve Bilinçlendirme” araştırmasının sonuçları resmi olarak açıklandı.

Yapılan araştırmalarda Türk halkının %63’ü en çok depremden korktuğu ortaya çıkarken, deprem korkusunu en çok kadınlar, en az gençler yaşıyor.

Deprem sonrasında Türk halkının büyük çoğunluğu kendi evinin yıkılacağına veya hasar göreceğine inanıyor.

Deprem korkusu yoğun olmasına rağmen halkımızın %55’inin olası bir deprem için hiç bir hazırlığı bulunmamakta.

Türk halkı arasında AKUT en güvenilir ve en fazla bilinen arama, kurtarma ve yardım sivil kuruluşu.

Araştırmaya katlan vatandaşların depremden sonra en çok %21 ile yangın, %8 ile sel felaketleri, %3 toprak kayması ve kaya düşmelerinden korktukları belirlenirken %6 oranında ki katılımcı ise hiç bir şeyden korkmadığını belirtti.

Deprem hazırlığı yok

Yapılan araştırmada depremden bu kadar çok korkulmasına rağmen deprem için araştırmaya katılanların %55’i hiç bir deprem hazırlığının olmadığını belirttiler. İlk yardım eğitimi aldığını söyleyen insanların oranı %21 iken depreme karşı evini sigorta ettirenlerin oranı ise %19 oldu. Evinde acil durum çantasını hazır bulunduranların oranı ise sadece %12 oldu.

Depremde evlerini kaybedeceklerine inanıyorlar

Araştırmaya katılan vatandaşların %43’lük oranı depremde evlerinin zarar göreceğinden emin olduğunu söylerken %32’lik bir oranda evlerinin depremden zarar görmeyeceğinden emin iken her 4 katılımcıdan 1’i bu konuda kararsız kalmış.

Depremde ilk yapılacak şey

Araştırmaya katılan vatandaşlar deprem anında yapılacak ilk şey konusunda sorulan soruya cevap veren %38’lik dilim ev içinde güvenli bir yerde saklanmayı düşündüğünü ifade ederken en çarpıcı sonuç 55 yaş üstü bir çok kişi ve gelir düzeyi düşük ailelerin hiç bir şey yapmam cevabı gerçekten çok düşündürdü.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.